Ve Švýcarsku našli využití mezery mezi kolejnicemi. Speciální vlak do ní bude pokládat solární panely

Solární elektrárny jsou jedním z klíčů k budoucnosti čisté energie. Přes nesporné klady však poměrně často narážejí na odpor – například jen ve Spojených státech bylo v loňském roce zamítnuto nejméně 75 solárních farem, z velké části kvůli jejich velikosti a vizuálnímu dopadu na krajinu.

Tato svízelná situace je důvodem, proč jsou stále populárnější plovoucí solární farmy, proč Kalifornie pokrývá některé své vodní kanály solárními panely a proč Jižní Korea, Francie, Keňa a další země vyzdvihují solární panely na sloupy a pěstují pod nimi zemědělské plodiny.

Švýcarské řešení

Země, které usilují o snížení emisí, možná budou mít na výběr další možnost. Švýcarský start-up Sun-Ways přišel s nápadem umístit solární panely mezi vlakové kolejnice. Panely by instaloval (a případně kvůli údržbě i odinstalovával) speciální vlak, který by je „rozbaloval“ jako koberec. Tyto operace by probíhaly v noci, kdy jezdí méně vlaků.

Ačkoli to zní divoce, firma Sun-Ways má v tomto segmentu přinejmenším dva konkurenty. Greenrail a Bankset Energy se sídlem v Itálii a Anglii již testují podobné koncepty. Sun-Ways však vyniká ve dvou ohledech. Za prvé: používá panely standardní velikosti, zatímco ostatní používají menší panely, které jsou umístěné na pražcích. A na rozdíl od svých konkurentů nevyžaduje řešení od Sun-Ways ruční instalaci – na to má vlak!

Firma hodlá tuto myšlenku otestovat v západním Švýcarsku. V rámci pilotního projektu v hodnotě přes 12 milionů korun, který se uskuteční letos v létě, bude vyzkoušen mechanismus s využitím běžného vlaku, který bude pro tyto potřeby upraven. Vlak bude jezdit na 140metrovém úseku nedaleko města Neuchâtel a nainstaluje asi 60 solárních panelů, které promění mezeru mezi kolejnicemi v reflexní černou stuhu.

Řešení vymyslel při čekání na vlak

Marketingový manažer Joseph Scuderi, který má za sebou praxi v energetickém průmyslu, založil firmu Sun-Ways poté, co se během čekání na vlak díval na koleje a napadlo ho, že jde o nevyužitý prostor, který by se dal použít pro umístění fotovoltaických panelů.

Zakladatel projektu Freeing Energy Project Bill Nussey, jehož posláním je urychlit přechod na čistší a levnější energii, lehce skepticky konstatuje, že nápad je nesporně zajímavý a že „existuje mnoho způsobů, jak to může fungovat, ale Sun-Ways bude muset překonat řadu zásadních problémů, včetně nečistot z vlaků, geografické vzdálenosti panelů a propojení se sítí“.

Prozatím bude 100 % elektřiny vyrobené solárními panely dodáváno přímo do sítě, kde bude napájet okolní domácnosti. Časem je však v plánu využití části vyrobené elektřiny k napájení samotných vlaků. Podle spoluzakladatele Baptiste Danicherta může 5 000 kilometrů „solárních kolejí“ (což je současná délka celé švýcarské železniční sítě) vyprodukovat až 1 gigawatt energie ročně, což je dost elektřiny pro napájení asi 750 000 domácností.

Panely položí speciální vlak

Vzhledem k tomu, že na celém světě je více než milion kilometrů železničních tratí, může být potenciál tohoto řešení obrovský, i když nebude možné ho nainstalovat všude. Nejdůležitější však je, že tento systém nebude zabírat žádné místo na zemědělské půdě ani v lesích a nebude narušovat krajinu.

Po otestování s použitím existujícího vlaku plánuje Sun-Ways připravit vlastní vlak složený ze dvou vagonů. Jeden bude sloužit k uskladnění solárních panelů před jejich instalací a druhý k jejich pokládce mezi kolejnice. Panely pak zůstanou na kolejích po neomezenou dobu nebo do doby, než bude nutná údržba – v takovém případě pojede po kolejích stejný vlak a bude postupovat obdobně, ale obráceným způsobem.

Ačkoli se může zdát, že by bylo efektivnější znovu použít stávající vlakové vozy, Baptiste Danichert poznamenává, že speciální vlak pomůže celý proces značně urychlit. Místo stávajících 250 metrů za hodinu by totiž mohl za stejný čas položit až jeden kilometrů fotovoltaiky.

Diskuze (120) Další článek: USA chtějí z Česka udělat centrum pro kvantové počítače. Stát ale zatím není připraven

Témata článku: Obnovitelné zdroje, Elektrárna, Energetika, Elektřina, Fotovoltaika, Švýcarsko, Železnice, Solární energie