Venuši a málem i Zemi mohly zabít masivní sopečné erupce, tvrdí astronomové

  • Co mohlo proměnit Venuši ve vražednou výheň?
  • Michael Way a jeho kolegové jsou přesvědčeni, že za to může masivní vulkanismus
  • Ten může vést ke vzniku tzv. velkých magmatických provincií

Venuše je do značné míry dvojče Země. A přesto je to učiněné peklo, kde by žádný pozemský organismus nechtěl žít. Není divu, že nás velmi zajímá, co může proměnit slibnou terestrickou planetu ve vražednou výheň. Doposud to není příliš jasné.

Michael Way z amerického institutu NASA Goddard Institute for Space Studies a jeho kolegové jsou přesvědčeni, že za to může masivní vulkanismus. Prostudovali známé epizody masivního vulkanismu na Zemi, které vedly ke vzniku velkých magmatických provincií (LIP, Large igneous province). To jsou ohromné masy vyvřelých hornin, které se vytvořily v určité oblasti ve velice krátkém čase.

Velké magmatické provincie se objevují jen tehdy, když dojde ke vzniku podstatných trhlin v zemské kůře. Buď se rozestoupí tektonické desky anebo z hlubin vystoupá masivní plášťový chochol.

Když k tomu dojde a rozjede se dramatický vznik velké magmatické provincie, uvolňují se přitom ohromná množství skleníkových plynů, která rozvracejí klimatický systém planety. Drastické dopady velké magmatické provincie přitom mohou trvat zhruba 5 milionů let.

Jediná velká magmatická provincie nestačí, ale...

Jak připomínají badatelé, nikoliv pády nebeských těles, ale právě velké magmatické provincie jsou zodpovědné za většinu největších vymírání v historii pozemského života. Vznik těchto masivních vulkanických událostí je podle všeho náhodný. Jediná velká magmatická provincie podle všeho nemůže trvale změnit či zničit planetární klima.

Way s kolegy jsou ale přesvědčeni, že kdyby se sešlo více takových událostí zároveň, jejich dopad by mohl změnit planetu natrvalo. Mohlo by dojít k nezadržitelnému skleníkovému efektu, kdy by se kvůli horku začaly vypařovat oceány. Vodní pára je extrémně účinný skleníkový plyn a z takové situace by už nemusela být cesta ven.

Na Zemi jsme se tomu očividně vyhnuli. Pokud ale Venuše v dávné minulosti zažila více velkých magmatických provincií zároveň, mohlo tam dojít ke zmíněné devastující skleníkové situaci.

Na Venuši jsou patrné pozůstatky velkého množství dávných vulkánů, takže tento scénář nejspíš nelze jen tak odmítnout. Definitivní odpověď by mohl přinést detailní průzkum Venuše, který by se zaměřil na její geologickou historii.

Diskuze (2) Další článek: A pak, že nerostou! Vědcům se poprvé podařilo vypěstovat rostliny v měsíční půdě z misí Apollo

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,