Větrné elektrárny způsobují lokální oteplování, tvrdí studie

  • Studie ukázala, že větrné turbíny mají vliv na lokální oteplování
  • Jak si však větrné elektrárny vedou ve srovnání se spalováním uhlí?
  • Dopady „větrníků“ na lokální klima by se neměly zanedbávat

Za jeden ze způsobů řešení problémů s klimatickými změnami jsou považovány obnovitelné zdroje energie – tedy například solární panely či větrné elektrárny. Jenže studie Lee Millera a Davida Keitha z Harvardu ukazuje, že i větrné turbíny mohou mít vliv na lokální oteplování.

Nosnou myšlenkou, jak zvrátit globální oteplování, je snížení vypouštění takzvaných skleníkových plynů, vznikajících především spalováním fosilních paliv. Samozřejmě ne každá alternativa k těmto palivům je adekvátně výhodná z energetického a ekonomického hlediska. Technologie je nutné vyhodnocovat z hlediska nákladů a přínosů.

Jedním z faktorů, který je spojen s větrnými elektrárnami, je schopnost ovlivňovat lokální teploty. Způsobuje ho směšování vzduchu na povrchu a nad ním. Někteří krajní kritici dokonce tvrdili, že získávání energie z větru může být v krátkodobém hledisku podobně špatné, jako spalování uhlí.

Co ukázal klimatický model?

Lee Miller a David Keith se rozhodli, že zaplní nedostatky v našich znalostech simulováním poměrně nepravděpodobného scénáře, ve kterém Spojené státy vyrábějí veškerou potřebnou elektřinu pomocí větrných elektráren.

Vědci připravili podrobný klimatický model USA, ve kterém do oblastí s intenzivnějšími větry umístili virtuální větrné turbíny. Jejich počet byl nastaven tak, aby vyrobily polovinu terrawattu elektřiny, což by pokrylo poptávku celé země.

Klepněte pro větší obrázek
Výhody a nevýhody větrných elektráren

Výsledek simulace do konce století ukázal zvýšení teploty kontinentu na území Spojených států asi o 0,24 ° C na územích s turbínami. V rámci regionu pak bylo toto číslo vyšší o 0,5 ° C, v některých bodech pak dokonce o celý jeden stupeň Celsia. To je zhruba v souladu s předchozími měřeními, provedenými v blízkosti skutečných větrných elektráren.

Změna teploty je markantnější v noci než ve dne, což je dané tím, že v nočních hodinách turbíny promíchávají teplejší vzduch z výšky směrem k chladnoucímu povrchu. Podstatné však je, že samotné větrné elektrárny negenerují žádné teplo, které by emitovaly do atmosféry – pouze ovlivňují proudění vzduchu.

Lokální versus globální oteplení

Vědci se pokoušejí odhadnout klimatický přínos turbín z globálního pohledu. Je zřejmé, že zatímco změna teploty způsobená mícháním vzduchu turbínami je čistě lokální, vliv na snížení emisí skleníkových plynů se projevuje globálně – což znamená, že větrné turbíny na jednom místě jsou z celosvětového hlediska přínosem.

Zatímco místní účinek turbíny skončí, když ji vypnete, oteplování způsobené skleníkovými plyny se neustále navyšuje a vydrží po staletí. Jinými slovy: globální změna klimatu je pravděpodobně mnohem katastrofičtějším scénářem než očekávané lokální oteplování z větrných elektráren.

Je také vhodné porovnat hodnoty s předpokládaným zvýšením teploty o 4,9 stupňů Celsia, pokud bude lidstvo pokračovat ve zvyšování emisí. Dokonce i při rychlém snížení emisí do poloviny století bude mít spalování fosilních paliv stále větší vliv na oteplování než větrné farmy.

Na druhé straně není jasné, jaký dopad by měl vliv větrných elektráren na zemědělskou produkci v USA. Možné následky však lze snížit či zcela eliminovat vhodným umístěním větrných turbín.

Větrné elektrárny překonávají fosilní paliva s rozumnou mírou dlouhodobých dopadů na životní prostředí na jednotku vyrobené energie,“ píší výzkumníci. Ale nic není zadarmo, ani větrná energie. Dodávají: „I když se tyto dopady v mnoha důležitých ohledech liší od vlivu skleníkových plynů na klima, neměly by se zanedbávat.“

Diskuze (59) Další článek: „Vakcína“ vyrobená z hub by mohla pomoct zachránit hynoucí včelstva

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,