Většina Mléčné dráhy byla v minulosti neobyvatelná. Kde jsou nejlepší podmínky pro život dnes?

  • Astronomové se v Mléčné dráze snažili nalézt nejvhodnější místa pro život našeho typu
  • Zaměřili se především na mohutné vesmírné exploze
  • Podívali se rovněž do minulosti naší Galaxie

Mléčná dráha je ohromná spirála s příčkou, která měří od jednoho kraje k druhému asi 150 až 200 tisíc světelných let a obsahuje asi 100 až 400 miliard hvězd. Na první pohled je zřejmé, že podmínky pro život, řekněme pro život pozemského typu, asi nebudou všude úplně stejné.

Italský astronom Riccardo Spinelli z University of Insubria a jeho kolegové prohledali Mléčnou dráhu a snažili se nalézt místa, která jsou pro život našeho typu nejpříznivější. Zaměřili se především na mohutné vesmírné exploze, jako jsou supernovy a gama záblesky, které sežehnou široké okolí devastující zářením a životu moc neprospívají.

Z tohoto úhlu pohledu je v Mléčné dráze bezpečněji tam, kde je takových explozí méně, a naopak. Záplavy vysokoenergetických částic takových explozí mohou zabíjet organismy na povrchu postižené planety, ale také mohou zničit a velmi pravděpodobně zničí atmosféru takového světa. Autoři studie jsou přesvědčeni, že exploze supernov či gama záblesky mohou zcela vymazat život na blízkých planetách.

K tomu je ovšem nutné dodat, že proti smrštím nebezpečných částic obvykle poskytuje dostatečnou ochranu byť jen poměrně nízká vrstva obyčejné vody. Pokud by zasažená planeta vydržela pohromadě a vydržely by její oceány, tak je otázkou, zda by skutečně taková planeta přišla o veškerý život.

Proti proudu času

Badatelé prozkoumali nejen současnou Mléčnou dráhu, ale podívali se i do minulosti naší Galaxie, vzdálené až 11 miliard let. Použili k tomu modely vývoje galaxie i hvězd. Z nich vyplývá, že až asi do doby před 6 miliardami let byla většina Mléčné dráhy prakticky neobyvatelná, protože planetární systémy neustále sterilizovalo všudypřítomné tvrdé záření.

Jak Mléčná dráha stárla, tak se devastující vesmírné exploze stávaly méně častými. V dnešní době jsou pro život z tohoto pohledu nejpříznivější oblasti středně vzdálené od jádra Mléčné dráhy, a to asi 6 500 až 26 000 světelných let.

Blíže k jádru jsou stále ještě dost časté supernovy a podobné exploze, zatímco dále od jádra se méně často vyskytují terestrické planety a vesmír je tam více ohrožený gama záblesky.

Pikantní je, že Sluneční soustava se nachází prakticky na vnější hranici této oblasti. Nemusíme mít ale strach, s postupem času se bude situace v Mléčné dráze v tomto ohledu jen a jen zlepšovat.

Titulní foto: Andrew Xu, CC BY-SA 2.0

Diskuze (8) Další článek: V novém Computeru: elektrická revoluce, jak se starat o baterie a kde pomáhá virtuální realita

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , ,