Vichřice, orkán nebo vichr: naučte se správně rozpoznávat vítr

Když začne silnější foukat, začne se to v éteru hemžit termíny čerstvý vítr, vichr, vichřice či dokonce orkán. Je dobré vědět, že označení větru má jasná pravidla. K jeho označování slouží Beaufortova stupnice rychlosti větru.

Označení jako vánek, mírní vítr, čerstvý vichr či vichřice mají přesné vymezení rychlostí proudění vzduchu, a pokud je slyšíte z úst meteorologů, nejedná se jen o snahu obohacení mluvy rozmanitějším slovníkem. Sdělují vám tím informaci, v jakém rychlostním rozmezí daný vítr bude. 

Beaufortova stupnice rychlosti větru má 12 stupňů a v českém jazyce se pro každý stupeň ustálilo slovní označení. 

Stupeň rychlost v m/s rychlost v km/h slovní označení
0 0–0,2 0–1 bezvětří
1 0,3–1,5 1–5 vánek
2 1,6–3,3 6–11 slabý vítr (větřík)
3 3,4–5,4 12–19 mírný vítr
4 5,5–7,9 20–28 dosti čerstvý vítr
5 8,0–10,7 29–38 čerstvý vítr
6 10,8–13,8 39–49 silný vítr
7 13,9–17,1 50–61 prudký vítr (mírný vichr)
8 17,2–20,7 62–74 bouřlivý vítr (čerstvý vichr)
9 20,8–24,4 75–88 vichřice (silný vichr)
10 24,5–28,4 89–102 silná vichřice
11 28,5–32,6 103–117 mohutná vichřice
12 32,7 a více 118 a více orkán (uragán)

Někdy je stupnic dále rozšiřována až do stupně 17, a to pro bližší označení rychlostí větrů v tropických cyklónech (souhrnné označení pro hurikány a tajfuny), kde může rychlost větru dosahovat až na 300 km/h. V takovém případě už ale zůstává pouze u číselných stupňů a ustálené slovní označení síly větru se nepoužívá. 

Protože ale člověk obvykle nenosí anemometr, neboli přístroj na měření rychlosti větru, určuje se síla větru pro orientační účely podle příznaků v krajině nebo dle dění na hladině moře. A to následovně:

Stupeň označení znaky v krajině znaky na moři
0 bezvětří Kouř stoupá svisle vzhůru. Moře je zrcadlově hladké.
1 vánek Kouř už nestoupá úplně svisle, korouhev nereaguje. Malé šupinovitě zčeřené vlny bez pěnových vrcholků.
2 slabý vítr (větřík) Vítr je cítit ve tváři, listí šelestí, korouhev se pohybuje. Malé vlny, ještě krátké, ale výraznější,se sklovitými hřebeny, které se nelámou.
3 mírný vítr Listy a větvičky v pohybu, vítr napíná prapory. Hřebeny vln se začínají lámat, pěna převážně skelná. Ojedinělý výskyt malých pěnových vrcholků.
4 dosti čerstvý vítr Vítr zvedá prach a papíry, pohybuje větvičkami a slabšími větvemi. Vlny ještě malé, ale prodlužují se. Hojný výskyt pěnových vrcholků.
5 čerstvý vítr Hýbe listnatými keři, malé stromky se ohýbají. Dosti velké a výrazně prodloužené vlny. Všude bílé pěnové vrcholy, ojedinělý výskyt vodní tříště.
6 silný vítr Pohybuje silnějšími větvemi, telegrafní dráty sviští, používání deštníku se stává obtížným. Velké vlny. Hřebeny se lámou a zanechávají větší plochy bílé pěny. Trochu vodní tříště.
7 prudký vítr Pohybuje celými stromy, chůze proti větru obtížná. Moře se bouří. Bílá pěna vzniklá lámáním hřebenů vytváří pruhy po větru.
8 bouřlivý vítr Láme větve, vzpřímená chůze proti větru je již nemožná. Dosti vysoké vlnové hory s hřebeny výrazné délky od jejich okrajů se začíná odtrhávat vodní tříšť, pásy pěny po větru.
9 vichřice Vítr působí menší škody na stavbách (strhává komíny, tašky ze střechy). Vysoké vlnové hory, husté pásy pěny po větru, moře se začíná valit, vodní tříšť snižuje dohlednost.
10 silná vichřice Na pevnině se vyskytuje zřídka, vyvrací stromy a poškozuje domy. Velmi vysoké vlnové hory s překlápějícími a lámajícími se hřebeny, moře bílé od pěny. Těžké nárazovité valení moře. Viditelnost znatelně omezena vodní tříští.
11 mohutná vichřice Rozsáhlé zpustošení plochy. Mimořádně vysoké pěnové hory. Dohlednost znehodnocena vodní tříští.
12 orkán Ničivé účinky odnáší domy, pohybuje těžkými hmotami. Vzduch plný pěny a vodní tříště. Moře zcela bílé. Dohlednost velmi snížena. Není výhled.

Zdroj tabulky: Wikipedie, CC BY-SA 3.0

Podívejte se, jak vypadá plavba na moři při větru o síle 12:

Diskuze (4) Další článek: Facebook zruší svou moderní aplikaci pro Windows 10

Témata článku: , , , , , , , , , , , ,