Virus prostě zmizel: pozitivní pacientka se po osmi letech překvapivě zbavila viru HIV

Ženě z argentinské provincie Esperanza, která si z pochopitelných důvodů přála zůstat v anonymitě, se podařilo zbavit viru HIV. Dotyčná byla poprvé diagnostikována v roce 2013 a nedávno podstoupila několik testů za účelem zjištění množství viru v těle. Výsledky překvapily i zkušené odborníky: nevykazovala totiž žádné zjistitelné známky viru ani příznaky onemocnění, uvádí web Science Alert.

Infekce HIV napadá imunitní systém, a pokud není léčena, může vést až k syndromu získaného selhání imunity – AIDS. Nemoc je považována za neléčitelnou – k léčbě infekce v jejích raných stadiích se používají antivirotika, která pouze zpomalují postup nemoci.

Virus prostě zmizel

Vědci usilující o vyléčení HIV se snaží snížit virovou zátěž na úroveň, kdy se virus nebude množit – říká se tomu funkční léčba. Druhou cestou, i když obtížně dosažitelnou, je úplné odstranění viru nebo jeho replikujících se složek z těla. Takzvané sterilizační vyléčení je to, co se povedlo v případě argentinské pacientky.

Již dříve se vyskytlo několik pozoruhodných případů takových sterilizačních vyléčení. Těmto HIV pozitivním jedincům, známým jako „berlínský pacient“ a „londýnský pacient“, byly transplantovány kmenové buňky, které jejich tělu pomohly bojovat s virem a zcela ho eliminovat. Argentinské pacientce však žádné kmenové buňky transplantovány nebyly. Zdá se, že k jejímu vyléčení došlo pouze díky antivirotikům.

Pacientce byl poprvé diagnostikován virus HIV v roce 2013. Teprve když byla v letech 2019 až 2020 těhotná, začala užívat antivirotika. Po porodu zdravého a HIV negativního dítěte žena léčbu ukončila a zdálo se, že se viru ve svém těle zcela zbavila.

Čistá, jako lilie

Takoví jedinci, u nichž HIV zmizí bez specifické léčby, se označují jako „přirození supresoři“, uvádí Science Alert. Ačkoli virus nemusí být zjistitelný komerčně dostupnými testy metodou polymerázové řetězové reakce (PCR), specifické laboratorní testy používané pro výzkumné účely obvykle naleznou stopy viru nebo jeho složek ve vzorku krve. V případě pacientky však ani tato detekční metoda nic nenašla.

Pacientce se podařilo virus z těla zcela eliminovat v rámci přirozeného průběhu infekce. V loňském roce zaujaly média informace o Brazilci, který se po intenzivní léčbě vyléčil z HIV. Úspěch Argentinky je však na zcela jiné úrovni – takový případ byl dosud zaznamenán pouze jednou, a to u kalifornské pacientky Loreen Willenberg.

Vědecký výzkum však nedovoluje, aby taková událost byla považována za důkaz, že HIV lze vyléčit přirozenou cestou. Toto zjištění je empirické neboli založené na pozorování a neumožňuje, aby bylo testováno a ověřeno. Ačkoli tedy Argentinka překvapila vědeckou komunitu, stále není „živým důkazem“, že HIV lze vyléčit přirozenou cestou.

Diskuze (7) Další článek: Tweety už nebudou mizet uprostřed čtení. Twitter přestal automaticky načítat nové

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,