Změna času v roce 2018: Kdy se změní letní a zimní čas

Změna času v roce 2018: Kdy se změní letní a zimní čas

Každé jaro a podzim nás čeká posun času o jednu hodinu. Stejně tomu je i v roce 2018:

  • Letní čas v roce 2018 začne platit v noci 25. března. Hodiny se posunou o hodinu vpřed z 2:00 na 3:00.
  • Standardní (zimní) čas v roce 2018 nastane v noci 28. října. Hodiny se posunou ze 3:00 na 2:00.

Standardním časem je čas, který platí v zimním období. Označení „zimní čas“ tedy není úplně přesné, měli bychom říkat standardní či běžný čas.

Zvláštním časem, který si zaslouží sezónní označení, je čas letní. Opravdový zimní čas, tedy sezónně posunutý v zimním období oproti standardnímu času, u nás rovněž krátce existoval, a to pouze v roce 1946. Ten rok byl tedy rozdíl mezi letním a zimním časem dvě hodiny.

Proč se mění čas

Střídání času bylo zavedeno především za účelem úspory elektrické energie. Díky posunu je denní světlo k dispozici déle po dobu běžné denní aktivity člověka a tudíž je o to snížena potřeba svítit světlem umělým. Toto přizpůsobení má pozitivní vliv i na psychiku člověka a jeho biologický rytmus, ovšem samotný proces posunu času se projevuje negativně.

Letní čas byl zaveden v poválečném období. Elektřina byla v té době drahá a nedostatková a když slunce svítilo i později do večera, dosáhlo se významné energetické úspory.

Letní čas platí v celé evropské Unii a v dalších zemích světa včetně USA či Kanady. V Evropské Unii je změna času harmonizována a probíhá ve všech zemích ve stejný den, a to vždy poslední neděli v březnu a v říjnu.

V jiných zemích světa jsou data změny času rozdílné, například v USA začíná letní čas o něco dříve a končí později než v Evropě. Zajímavostí je, že změna času probíhá i na jižní polokouli Země, ovšem opačně. V době zimního období u nás tam totiž mají léto.

Zrušení letního času

V dnešní době už jsou energetické důvody změny času sporné. Osvětlení dnes tvoří jen menší část spotřeby energie a harmonogram spotřeby elektrické energie se značně liší od doby před sto lety. Energetici (včetně těch českých) tvrdí, že změna času nemá na spotřebu elektrické energie prakticky žádný vliv.

Kromě pozbytí energetických důvodů existují další argumenty, proč by se mělo od letního času upustit. Jedním z nich je vliv skokové změny času na člověka, kterému mohou způsobit zdravotní obtíže. Statisticky se změna času projevuje například tím, že krátce po změně času vždy přibývá dopravních nehod.

Sílí proto hlasy za zrušení letního času, respektive prohlášení letního času jako nového standardního času s tím, že by se v průběhu roku již nijak neposunoval. Taková změna však není nic jednoduchého, musela by se zajistit synchronizace všech mezinárodně fungujících systémů od jízdních řádů, přes energetickou soustavu až po počítačové sítě.

Zrušení letního času nicméně přichází v úvahu, bylo by ale vhodné změnu provést v rámci celé Evropy. Vedení evropských zemí včetně Česka, se však v minulém roce dohodlo na udržení letního času v následujících pěti letech. Další šance na změnu je tedy v roce 2021.

Tip: Proč se mění čas? Kritici: Změna času působí negativně na člověka

Témata článku: Země, USA, Zajímavosti, Evropa, Evropská unie, Letní čas, Energie, Počítačová síť, Fungující systém, Skoková změna, Minulý rok, Zdravotní obtíž, Následující rok, Kanada, Jižní polokoule, Jízdní řád, Dnešní doba, Změna, Celá Evropa, Denní světlo, Zimní období, Energetická soustava, Čas, Evropské země, Elektrická energie

Určitě si přečtěte